Celem kursu jest ukazanie historycznych uwarunkowań współczesnych procesów społecznych, politycznych i gospodarczych w przestrzeni Azji regionu Pacyfiku. Część wykładowa przedmiotu wychodzi od II poł. XIX w., przedstawiając restaurację Meiji, nowy imperializm USA w regionie, upadek dynastii Qing, schyłek zachodniego imperium kolonialnego w Azji Wschodniej oraz kolejne rewolucyjne wojny domowe w Republice Chińskiej. Kolejne tematy ćwiczeń koncentrują się na II poł. XX w., będąc uzupełnieniem wykładu.