Kurs pomocniczy prowadzony w ramach konwersatorium z Psychologii osobowości. 

Kurs dla studentów II roku psychologii.

Semestr zimowy 2020/2021