Kurs założony w celu kontaktów ze studentami II roku Pedagogiki I stopnia, studia stacjonarne.