Celem kursu jest zapoznanie Studentów z wybranymi obszarami wiedzy socjologicznej dotyczącej mikrostruktur i makrostruktur społecznych. Drugim celem jest ukształtowanie umiejętności samodzielnego przygotowywania prezentacji dotyczącej kwestii społecznych oraz aktywnego uczestnictwa w dyskusji na temat diagnozowania tych kwestii w różnych środowiskach i opracowywania strategii ich rozwiązywania.