Kurs w ramach zajęć pt. Archeologia w przestrzeni cyfrowej (GIS) dla studentów archeologii I roku I st. w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021