Kurs w ramach przedmiotu Komunikacja niewerbalna w historii stosowanej prowadzonego na I roku historii (studia stacjonarne drugiego stopnia). 

Semestr zimowy 2020/2021

mail: paulina.banaszkiewicz@poczta.umcs.lublin.pl