Celem kursu jest opanowanie umiejętności opracowywania wyników badań własnych i ich interpretacji oraz w oparciu o te umiejętności napisanie rozdziału badawczego. Drugi cel kursu to dalsze poszerzanie wiedzy w zakresie realizowanego tematu i w oparciu o posiadaną wiedzę przygotowanie brakujących części analizy literaturowej.