Celem kursu jest przypomnienie i uporządkowanie wiedzy nabytej na studiach licencjackich i jej pogłębienie w zakresie stanowiącym potencjalny obszar zainteresowania Studenta poszukującego tematu swojej pracy magisterskiej. Kolejny cel to dyskursy zakończone wyborem tematu przez każdego z Uczestników. Następnie Studenci bę dą pracować nad przygotowaniem planu pracy, czyli wstępnego ustalenia podziału treści w częściach literaturowych i badawczych. Ostatni cel to zapoznanie soę z etycznymi i formalnymi wymogami pisania pracy magisterskiej oraz przygotowanie i przedstawienie do oceny (prowadzącego i grupy) w formie referatu wybranej części analizy literaturowej.