Kurs prowadzony w ramach zajęć z przedmiotu Psychologia osobowości - ĆWICZENIA, przeznaczony dla studentów II roku psychologii. 

Kurs w semestrze zimowym 2020/2021.

mail: paulina.banaszkiewicz@poczta.umcs.lublin.pl