Celem kursu jest opanowanie przez studentów wiedzy z zakresu teorii socjologicznej makro i mikrostrukturalnej oraz poznanie terminologii tej dyscypliny. Zostaną wybrane te obszary wiedzy socjologicznej, które w największym stopniu wiążą się z kwestiami pedagogiki specjalnej, takie jak integracja i włączanie, interakcje, wpływ jednostki na strukturę i struktury na jednostkę, konflikty i ich konsekwencje, i inne. Poznanie i zrozumienie tych będzie się wiązało z kształtowaniem umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów biomedycznych z uwzględnieniem ich kontekstów społecznych.