Celem kursu jest zapoznanie Studentów z podstawowymi pojęciami i teoriami socjologii. Prezentowane będą te obszary wiedzy socjologicznej, które wykazują mocne powiązania z teorią i praktyką pracy socjalnej. Nabyta wiedza socjologiczna pomoże Studentowi w rozwijaniu  kompetencji postrzegania problemów  jednostki poprzez konteksty środowiskowe oraz umiejętności diagnozowania i rozwiązywania tych problemów z uwzględnienie wpływu różnych środowisk życia.