Konsultacje w semestrze zimowym odbywają się w trybie zdalnym (video-konferencja) po wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową  malgorzata.gulip@live.umcs.edu.pl lub malgorzata.gulip@umcs.pl

Miejsce: kampus - Małgorzata Gulip - Konsultacje semestr zimowy 2020/2021

środa: 13:00-15:00

Serdecznie zapraszam