Celem kursu jest pogłębienie wiedzy o metodzie dyfrakcji promieni rentgenowskich przy aktywnej pracy studenta