Celem kursu jest analiza wybranych problemów społecznych, politycznych i gospodarczych pokolonialnej Afryki. Zrozumienie funkcjonowania tamtejszych państw oraz pozostałych instytucji społeczno-gospodarczych w Afryce wymaga wyjścia poza schematy prezentyzmu i "Westfalii".