Kurs zawiera zbiór materiałów pomocniczych do przedmiotu Zarządzanie logistyczne, obejmujących problematykę:
- prognozowanie popytu rynkowego,
- określanie zapotrzebowania na części składowe wyrobu,
- panowanie zaopatrzenia,
- wybór środka transportu,
- lokalizacja centrum dystrybucji.