Kurs zawiera zbiór materiałów pomocniczych do przedmiotu Zarządzanie informacją w organizacji, obejmujących m.in.  problematykę:

1. Informacja i jej rola w zarządzaniu organizacją
2. Społeczeństwo informacyjne w Polsce
3. Pojęcie i funkcje systemu informacyjnego
4. Pojęcie, budowa oraz ewolucja systemów informatycznych
5. Rola SI w funkcjonowaniu organizacji
6. Kluczowe obszary informatyzacji przedsiębiorstw
7. Wdrożenie systemu informatycznego
8. Przykłady systemów informatycznych wspomagających zarządzanie
9. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji