Kurs przeznaczony jest dla studentów I roku kierunku prawno-biznesowego. Zawiera zestaw materiałów i ćwiczeń obejmujących tematykę: MS WORD, MS EXCEL, MS POWER POINT. Celem zajęć jest: przekazanie podstawowych informacji na temat budowy, zasad działania komputera, sieci komputerowych oraz podstawowych aplikacji użytkowych; motywowanie do samodzielnej pracy oraz rozwiązywania praktycznych problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych; zachęcenie do korzystania z internetowych źródeł informacji oraz komunikacji z wykorzystaniem sieci internet; przygotowanie studentów do korzystania z rozwiązań informatycznych podczas edukacji oraz w czasie pracy zawodowej.