Kurs przeznaczony jest dla studentów I roku Ekonomii. Zawiera zestaw materiałów i ćwiczeń obejmujących tematykę tworzenia makropoleceń w Excelu: makropolecenia nagrywane, makropolecenia tworzone w edytorze VBA oraz projektowanie i zarządzanie bazami danych w programie MS Access: tworzenie tabel, konstrukcja kwerend, formularzy i raportów.