Kurs zawiera zestaw materiałów oraz ćwiczeń dotyczących projektowania, budowy, konfiguracji oraz nadzorowania sieci komputerowych. Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Ekonomia. Celem kursu jest dostarczenie wiedzy z zakresu budowy i funkcjonowania sieci komputerowych. Zapoznanie z funkcjonowaniem wybranych urządzeń, protokołów oraz aplikacji sieciowych. Nabycie umiejętności z zakresu konfiguracji i monitorowania aktywności w sieciach przewodowych LAN oraz sieciach bezprzewodowych standardu 802.11. Kształtowanie postaw świadomego wykorzystywania zasobów sieciowych z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.