Kurs zawiera zbiór materiałów pomocniczych do przedmiotu Podstawy logistyki, obejmujących problematykę:

- wprowadzenie do logistyki,
- prognozowanie popytu rynkowego,
- określanie zapotrzebowania na części składowe wyrobu,
- panowanie zaopatrzenia,
- wybór środka transportu,
- lokalizacja centrum dystrybucji.