Kurs przeznaczony jest dla studentów I roku Analityki gospodarczej. Zawiera zestaw materiałów i ćwiczeń obejmujących tematykę: MS WORD, MS EXCEL, MS POWER POINT, MAKROPOLECENIA. Celem zajęć jest: przekazanie podstawowych informacji na temat budowy, zasad działania komputera, systemu operacyjnego oraz siecie komputerowych; motywowanie do samodzielnej pracy oraz rozwiązywania praktycznych problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych; zachęcenie do korzystania z internetowych źródeł informacji oraz komunikacji z wykorzystaniem sieci internet; przygotowanie studentów do korzystania z rozwiązań informatycznych podczas edukacji oraz w pracy zawodowej.