Kurs zawiera zbiór materiałów pomocniczych do przedmiotu Podstawy gospodarki elektronicznej, obejmujących m.in. problematykę:
1. Wprowadzenie do gospodarki elektronicznej
2. Społeczeństwo informacyjne
3. Kształtowanie wizerunku firmy w Internecie
4. Handel elektroniczny
5. Bankowość elektroniczna
6. E-logistyka
7. E-edukacja
8. Narzędzia informatyczne w gospodarce elektronicznej: CMS, BI, CRM
9. Bezpieczeństwo informacji w gospodarce elektronicznej
10. Perspektywy rozwoju gospodarki elektronicznej