Kurs zawiera zestaw materiałów oraz zadań z dziedziny zastosowań Internetu w działalności gospodarczej. Celem kursu jest przekazanie informacji nt. możliwości zastosowania Internetu oraz usług sieciowych w fazie tworzenia, funkcjonowania oraz likwidacji przedsiębiorstwa. Nabycie umiejętności w zakresie tworzenia e-biznes planów. Ukazanie możliwości zastosowania usług sieciowych w celu zwiększenia przewagi konkurencyjnej oraz poprawy wizerunku przedsiębiorstwa. Poszerzenie wiedzy z zakresu problematyki bezpieczeństwa internetowych rozwiązań biznesowych.