Kurs zawiera zbiór materiałów pomocniczych do przedmiotu Informatyka i systemy informacyjne zarządzania II, obejmujących problematykę:
- zastosowanie systemów informatycznych w zarządzaniu,
- tworzenie oraz administrowanie realacyjnymi bazami danych (MS ACCESS),
- wizualizację procesów i systemów (MS VISIO),
- zarządzanie projektami z wykorzystaniem aplikacji MS PROJECT,
- wdrażanie i bezpieczeństwo informatycznych systemów zarządzania.