Kurs zawiera zestaw materiałów oraz ćwiczeń z zakresu podstaw informatyki. W ramach kursu omówione zostaną następujące elementy: System operacyjny Windows Xp, pakiet biurowy MS Office, oprogramowanie do tworzenia prezentacji multiemedialnych, podstawy języka VBA. Kurs przeznaczony jest dla studentów I roku studiów stacjonarnych.