Kurs prowadzony w ramach przedmiotu Psychologia komunikacji interpersonalnej dla studentów 4 roku psychologii studiujących w trybie zaocznym. 

Semestr letni 2019/2020

mail: paulina.banaszkiewicz@poczta.umcs.lublin.pl