Kurs w ramach ćwiczeń z przedmiotu Psychologia społeczna prowadzonego na I roku pedagogiki  (studia stacjonarne drugiego stopnia). 

Semestr letni 2019/2020

mail: paulina.banaszkiewicz@poczta.umcs.lublin.pl