Zintegrowane systemy informatyczne w organizacji - Comarch ERP Optima

Kurs zawiera zestaw materiałów pomocniczych do przedmiotu Zintegrowane systemy informatyczne w organizacji.

Problematyka kursu obejmuje:

- Zapoznanie z pojęciem systemu informacyjnego, systemu informatycznego oraz zintegrowanego systemu informatycznego.
- Omówienie głównych etapów rozwoju systemów informatycznych wspomagających zarządzanie.
- Prezentacja popularnych systemów klasy ERP i ich producentów.
- Zapoznanie z budową oraz głównymi funkcjami systemów ERP wykorzystywanych w małych i średnich przedsiębiorstwach.
- Zapoznanie z budową i podstawowymi funkcjami systemów bazodanowych.
- Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie obsługi przykładowego systemu ERP.
- Zapoznanie z problematyką wdrażania systemów informatycznych w przedsiębiorstwie.

Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem systemu Comarch ERP Optima.