Kurs pomocniczy w ramach przedmiotu Psychologiczne podstawy w szkole podstawowej skierowany dla studentów chemii (studia stacjonarne).

Ćwiczenia, 20h

mail: paulina.banaszkiewicz@mail.umcs.pl