Zadania wykonywane w ramach przedmiotu "Teoria i metodologia architektury informacji"