Kurs pomocniczy w ramach ćwiczeń z przedmiotu Wprowadzenie do psychologii przeznaczony dla studentów I roku pedagogiki (studia zaoczne).

Semestr zimowy 2022/2023