Szkolenie: Jak dostosować proces kształcenia dla studenta ze spektrum autyzmu? Od rekrutacji po zaliczenie

Celem szkolenia będzie dostarczenie wiedzy na temat potrzeb studentów ze spektrum autyzmu oraz możliwych dostosowań w cyklu kształcenia. W czasie spotkania na podstawie studium przypadku będziemy wypracowywać możliwe rozwiązania dogodne dla studentów ze spektrum autyzmu i akceptowalne dla nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych.

Uczestnicy warsztatu udoskonalą swoje umiejętności planowania i organizacji kształcenia dla studenta ze spektrum autyzmu.