Kurs dla studentów I r. II st. gospodarki przestrzennej, Gospodarka regionalna