Kurs dla studentów I r. II st. gospodarki przestrzennej, Polityka przestrzenna i urbanistyka