Część teledetekcyjna Przedmiotu Kartpografia i teledetekcja. I rok geografii 2021/22