Celem kursu jest zrealizowanie kolejnego etapu przygotowywania prac magisterskich (opracowywanie podstaw literaturowych i metodologicznych wybranego tematu), a takze poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez zapoznawanie się z ustaleniami literatury i poznawaniem warsztatu projektowania i realizacji badań w zakresie nauk społecznych.