Celem kursu jest zapoznanie Studentów z podstawami teoretycznymi, na których opiera się wspólna edukacja uczniów neuro- i somatotypowych oraz uczniów z różnymi trudnościami wymagającymi dodatkowego wsparcia, w tym zwłaszcza z uczniami ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością intelektualną. Teoretyczne podstawy przekładają się na skuteczność działań praktycznych służących organizacji środowiska szkoły na etapie jego przygotowania do realizacji celów integracyjnych oraz  systematycznych modyfikacji, adekwatnie do zmieniających się potrzeb uczniów. Koncepcja wykładu obejmuje środowisko szkoły jako całość, ale koncentruje się na środowisku społecznym, tworzonym przez  interakcje rówieśnicze, stosunki pomiędzy nauczycielami i uczniami a także udział rodziców w organizowaniu środowiska przyjaznego wszystkim jego uczestnikom.