Celem wykładu jest omówienie międzynarodowej pomocy humanitarnej i rozwojowej w sytuacjach kryzysów naturalnych oraz wywołanych działalnością człowieka w kontekście dawców, biorców oraz praktyki pomocowej. Kurs obejmuje kwestie definicyjne, ewolucję systemu humanitarnego oraz główne przejawy humanitaryzmu w stosunkach międzynarodowych.