Kurs Pogranicza językowe (dla Studentów III roku studiów I stopnia na kierunku filologia polska)