W semestrze zimowym kurs ma na celu przybliżyć studentom szeroko rozumianą normę słuchową, właściwości słuchu, funkcje słuchowe i sposób ich badania oraz rozwijania.

W semestrze letnim kurs ma na celu przedstawienie szeroko rozumianych zaburzeń słuchu i funkcji słuchowych oraz metod ich diagnozowania i terapii.