Celem są dodatkowe wyjaśnienia niejasności z innych kursów oraz dyskusja nad kwestiami zgłaszanymi przez Studentów.