Celem kursu jest wykonanie przez Studentów kolejnych etapów przygotowywania rozprawy magisterskiej. W szczególności kontynuowanie i ukończenie pisania części literaturowej, a ponadto kontunuowanie prac badawczych. W semestrze zimowym musi zostać dokończone gromadzenie materiałów badawczych i rozpoczęcie opracowywania wyników oraz ich interpretacji. W oparciu o analizę materiałów badawczych każdy z uczestników dokończy pisanie rozdziału zawierającego założenia metodologiczne badań własnych. 

Omówione zostaną zasady prezentowania wyników badań w tabelach i na wykresach. Ponadto prace w ramach kursu będą dotyczyły opracowania materiału jakościowego (odpowiedzi na pytania otwarte oraz uzasadnienia wyborów dokonanych w pytaniach półotwartych. 

Kończąc kurs Student powinien mieć gotowe następujące części pracy magisterskiej: wstęp, rozdziały literaturowe, rozdział metodologiczny oraz mocno zaawansowane (lub zakończone) pisanie rozdziału badawczego.