Wykład prezentuje zagraniczną politykę ekonomiczną jako kluczową część działań zewnętrznych każdego państwa. Zagraniczna polityka ekonomiczna przedstawiona jest w świetle jej podmiotów, typów, form, celów, środków oraz instrumentów, które prezentowane są na konkretnych przykładach. Wykład wieńczy część poświęcona mechanizmom koordynacji zagranicznych polityk ekonomicznych oraz instytucjonalizacji stosunków ekonomicznych po II wojnie światowej