Kurs do zajęć pt. Podstawy modelowania środowiska dla studentów II r. II st. geoinformatyki w roku akademickim 2020/2021