Kurs w ramach przedmiotu Psychologia komunikacji interpersonalnej przeznaczony dla studentów IV roku (studia stacjonarne).

semestr letni 2020/2021

wykłady, 15 godzin

mail: paulina.banaszkiewicz@poczta.umcs.lublin.pl