Celem kursu jest ukazanie sprzężeń pomiędzy polityką ("sztuką rządzenia państwem") a poszczególnymi płaszczyznami stosunków społecznych. Obok tradycyjnych zjawisk i procesów, które można uznać za jednowymiarowe (ujęcie problemowe), analizowane będą także problemy wielosektorowe, tj. dziejące się "w poprzek" granic oraz płaszczyzn życia społecznego, np. globalizacja, terroryzm, kultura, ekologia. Paradoksalnie, międzynarodowe stosunki polityczne stają się dziś coraz mniej "polityczne", a coraz bardziej międzynarodowe/umiędzynarodowione.