Celem kursu jest ćwiczenie umiejętności tłumaczenia ustnego tekstów pisanych bez uprzedniego przygotowania. Punkt wyjścia zajęć stanowi refleksja teoretyczna dotycząca podstaw przekładu ustnego oraz wskazanie na różnice pomiędzy tłumaczeniem ustnym a pisemnym. Kolejnym istotnym zagadnieniem będą konwencje związane z poszczególnymi rodzajami tekstów

Główny punkt ciężkości kursu to praktyczne ćwiczenia translacyjne w oparciu o ćwiczenie umiejętności szybkiego czytania tekstu ze zrozumieniem, stosowanie parafrazy, syntezy, opisu.