Celem kursu jest zapoznanie studentów z geografią Hiszpanii - zarówno części kontynentalnej, jak i należących do niej wysp. Kurs będzie też obejmował przyrodnicze atrakcje turystyczne każdego z regionów geograficznych.