Welcome in Wirtualny Kampus,

where general university trainings take place

for students, PHD students and postgraduate students

and participants of other forms of education

 

Grafika: Gerd Altmann - Pixabay

Szkolenie z zakresu zasad bezpiecznego korzystania z technologii, ochrony przed atakami socjotechnicznymi, świadomości przestępstw komputerowych. Zapraszamy!

Materiały opracowane i udostępnione w ramach projektu "Doskonalenie kompetencji miękkich członków Politologicznego Koła Naukowego UMCS", realizowanego przez Politologiczne Koło Naukowe UMCS.

Szkolenie jest adresowane do studentów i ma na celu przygotowanie do udziału w zajęciach prowadzonych na naszej Uczelni z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zawiera informacje o podstawowych funkcjonalnościach platformy e-learningowej „Wirtualny Kampus UMCS”, na której są prowadzone zajęcia w systemie e-learning (zajęcia online) i blended learning (zajęcia mieszane: w formie tradycyjnej i online).Można tutaj poznać i przetestować podstawowe funkcjonalności i narzędzia spotykane na zajęciach prowadzonych w formule online. Zapraszamy!

The training is addressed to students and aims to prepare for participation in classes conducted at our University using distance learning methods and techniques. It contains information on the basic functionalities of the e-learning platform "Virtual Campus UMCS", where classes are conducted in the e-learning system and blended learning.

У рамках тренінгу можна довідатися про основи функціювання платформи Віртуальний кампус. Кожен може ознайомитись із існуючими функціями та інструментами, які використовують на платформі віртуальний кампус під час проведення онлайн тренінгів та занять.

Szkolenie przeznaczone dla studentów i doktorantów, którzy składają swoją pracę dyplomową i chcą dowiedzieć się jak działa system antyplagiatowy Archiwum Prac Dyplomowych.

Zakres tematyczny:
Spektrum autyzmu - co to znaczy? (neuroróżnorodność, kultura autyzmu,przetwarzanie sensoryczne osób ze spektrum),
Wsparcie studenta ze spektrum autyzmu w społeczności akademickiej (relacje koleżeńskie z osobą ze spektrum autyzmu, płaszczyzny komunikacji z osobą ze spektrum autyzmu, zasoby rówieśnicze)