Kurs dla studentów III roku biologii specjalność: bioanalityka, biochemia, mikrobiologia, biologia medyczna

Course for students of the third year of biology, specialization: medical biology

Kurs dla studentów II roku chemii środków bioaktywnych i kosmetyków

Kurs dla studentów II roku biotechnologii